ایستا گویا

نام مدیر عامل: ملک هوشنگ پاشائی
تلفن: 22090455
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: شهرک غرب ـ بلوار فرحزادی ـ میدان کتاب ـ خیابان کوهستان ـ نرسیده به تقاطع صحرا ـ شماره 21
توضیحات:

پایه 2 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی ـ
پایه ٢ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی ـ
 پایه 3 تخصص سازه

Located in: سازه
پنل کاربری