ایستا

نام مدیر عامل: امین آل احمد
تلفن: ٨٨٨٢٠٣۴٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان مطهری ـ روبروی خیابان میرعماد ـ ساختمان ٢۶۶ ـ طبقه پنجم
کدپستی: ١۵٨٨٨۶٣۶٤٩
توضیحات:

پایه 2 تخصص صنایع سلولوزی، شیمیایی ، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری ـ پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی

Located in: صنایع
پنل کاربری