ایجاد صنایع ایران

نام مدیر عامل: عبدالرضا پروین
تلفن: ٨٨٧٠١۴۴٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی ـ روبروی خیابان ٢۴ ـ شماره ٢١٣ ـ طبقه چهارم
Located in: صنایع
پنل کاربری