ایتوك ایران

نام مدیر عامل: محمد ملک زاده
تلفن: ٨٨٠۶۶٢٢٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان ونك ـ بعد از خیابان شیراز ـ شماره ١۵٤
توضیحات:

پایه 1 تخصص خطوط انتقال نفت و گپایه 1ز ـ ١ تخصص کانه آرایی و فرآوپایه 1ی مواد ـ ١ تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنپایه 1یع پتروشیمی ـ ١ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداپایه 1ی، صنعتی و نظامی ـ ١ تخصص صنایع فلزات اساسی(نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی ـ پایه 2 تخصص راهساپایه پایه 1ی ـ ٢ تخصص زمین شناسی ـ ١ پایه 1خصص پی جویی و اکتشاف معادن ـ ١ تخصص آماده سازی و بهره برداری معادن

پنل کاربری