ایتسن

نام مدیر عامل: محمدحسین رهنمایی
تلفن: ٨٨۵٠۴۵۴۵
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهید قندی غربی ـ كوچه پنجم ـ ساختمان شماره ١
کدپستی: ١۵۵٧٩۵٣١١١
توضیحات:

پایه 1 تخصص صنایع فلزات اساسی(ذوب نورد ریخته گری) و ماشین سازی ـ
پایه 2 تخصص صنایع سلولزی، شیمیایی، نساجی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ـ
پایه ٢ تخصص بازرسی فنی ـ
 پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی

Located in: صنایع
پنل کاربری