انرژی و صنعت

نام مدیر عامل: میررسول بنی احمد
تلفن: ٨٨٨۵٠٠۵۶
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان آفریقا ـ خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ شماره ٣٣٣
کدپستی: ١٩۶٨۶١٧٣۵١
توضیحات:

پایه 1 تخصص خطوط انتقال نفت و گپایه 1ز ـ ١ تخصص صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری ـ پایه 3 تخصص تولید، توزیع و انتقال نیپایه 3و ـ ٣ تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

پنل کاربری