اندیشه سازان توسعه باختر

نام مدیر عامل: رضا فرهمند
تلفن: ٢٢٤٤٧۵١
پست الکترونیکی: Email Label
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
نشانی: خیابان امینی ـ روبروی استانداری آذربایجان غربی ـ شماره ١٣/٣ ـ واحدهای ٨ و ١١
کدپستی: ۵٧١٣٧١٨١٨١
توضیحات:

پایه 3 تخصص ژئوتکنپایه 3ک ـ ٣ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی وپایه 3درمانی ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی

Located in: معماری
پنل کاربری