اندیشگران سپهر آرا

نام مدیر عامل: علی پور تحویلداری
تلفن: ٨٨٧۵٧٨٠٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان خرمشهر(آپادانا) ـ شماره ١۶۶ ـ طبقه سوم ـ واحد 7
کدپستی: ١۵٣٣٧٧٤٣١٩
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی ـ
پایه ٣ تخصص مقاوم سازی(گروه شپرسازی) ـ
پایه ٣ تخصص سازه

Located in: سازه
پنل کاربری