ارگ بم كرمان

نام مدیر عامل: شهریار یقینی
تلفن: ۴۴۶۶۴۶۶٠
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: شهرك اكباتان فاز ٢ ـ مجتمع اداری پزشکی گلها ـ واحد ٢٠٧ جنوبی
کدپستی: ١٣٩۶٨٤٣٣٣٣
توضیحات:

پایه 2 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی ـ
پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی ـ
پایه ٣ تخصص مرمت و احیا

Located in: معماری
پنل کاربری