اخیر

نام مدیر عامل: محمد محمودی
تلفن: 88501207
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان شریعتی – بالاتر از بزرگراه صدر- خیابان داد- دادسوم – شماره 24 – واحد 2
کدپستی: 1931693771
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
پایه  ٣ تخصص شهرسازی

پنل کاربری