ابنیه نواندیش

نام مدیر عامل: اسماعیل رضایی
تلفن: ٨٨٣۶٩٩٠۵
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: شهرک غرب ـ خیابان سیمای ایران ـ نبش کوچه یازدهم ـ شماره 100
توضیحات:

پایه 1 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی ـ
پایه ١ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی ـ
 پایه 2 تخصص تأسیسات برق و مکانیک ـ
پایه 3 تخصص مقاوم سازی گروه شهرسازی و معماری ـ
پایه ٣ تخصص مرمت و احیا ـ
پایه  ٣ تخصص ایمنی و کاهش خطرات پندافند غیرعامل ـ
پایه ٣ تخصص سازه ـ
پایه ٣ تخصص شهرسازی

پنل کاربری