آرون جوش صنعت

نام مدیر عامل: مجید نیک صفت
تلفن: 44138757
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: فلکه دوم صادقیه ـ بلوارفردوس ـ خیابان سازمان برنامه شمالی ـ شماره ۵٢ـ واحد٣
کدپستی: ١٤٨٣٧٤٧٨٤۶
Located in: صنایع
پنل کاربری