ردیف امکانات

عضویت طلایی

عضویت نقره ای

اشتراک روزنامه

اشتراک تماشاخانه

اشتراک کتابخانه

اشتراک دریافتخانه

اشتراک معمولی

1  امکان ارسال مقاله tick tick tick tick tick tick tick
2  دریافت خبرنامه tick tick tick tick tick tick tick
3  دسترسی بخش جامعه tick tick tick tick tick tick tick
4

 آدرس اختصاصی برای صفحه شخصی

مثال: Memaran.ir/YourName

tick tick NA NA NA NA NA
5  امکان کپی کردن مطالب بخش روزنامه tick tick tick NA NA NA NA
6

 دسترسی کامل بخش تماشاخانه

امکان دانلود تمام تصاویر

tick tick NA tick NA NA NA
7

 دسترسی کامل بخش کتابخانه

امکان دانلود تمام کتب، مجلات و مقالات و ...

tick tick NA NA tick NA NA
8

 دسترسی کامل بخش دریافتخانه

امکان دانلود تمام فایل های پروژه ها، نرم افزار ها و افزونه ها

tick tick NA NA NA tick NA
9  کارت عضویت tick NA NA NA NA NA NA
10

 تخفیف جهت شرکت در همایش های تخصصی

جامعه آنلاین معماران یا طرف قرارداد

tick NA NA NA NA NA NA
11

 تخفیف جهت شرکت در دوره های آموزشی

جامعه آنلاین معماران یا طرف قرارداد

tick NA NA NA NA NA NA
12  قرارگیری مشخصات در بانک اطلاعات کاریابی tick NA NA NA NA NA  NA
13

 ایمیل اختصاصی

yourname@memaran.ir

tick NA NA NA NA NA NA
14

 کارت ویزیت

به تعداد 1000 عدد

tick NA NA NA NA NA NA
    حق عضویت | اشتراک
ســالـیـانـه  مـاهـیـانـه  رایگان

175 هزار تومان


48 هزار تومان

29 هزار تومان

 15 هزار تومان

9 هزار تومان

 15 هزار تومان

9 هزار تومان

15 هزار تومان

9 هزار تومان

15 هزار تومان

9 هزار تومان

  انتخاب کنید >>> golden-member silver-member newspaper-member gallery-member library-member download-member blue-member
پنل کاربری