0

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش رسمی مرکز آمار
کاهش 48 درصدی ساخت‌وساز در تهران

descending diagram

تازه ترین گزارش‌های رسمی مركز آمار از كاهش 48 درصدی ساخت و ساز در تهران و افت 8.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در مجموع شهرهای كشور در سال 88 نسبت به سال 87 خبر می‌دهد.


تازه‌ترین آمار از میزان صدور پروانه های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای كشور حاكی است که در سال 1388 تعداد 10878 پروانه ساختمانی (شامل پروانه ی ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشكوب و توسعه بنا) توسط شهرداری تهران صادرشده است كه نسبت به سال قبل 48.1 درصد كاهش داشته است.

این تعداد پروانه در حدود 5.3 درصد كل پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1388 از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد.
بنابراین گزارش، از كل پروانه های صادر شده 82 پروانه (0.8 درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشكوب و توسعه بنا) و 10796 پروانه (99.2 درصد) مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ی ساختمان و تخریب و نوسازی) بوده است كه پروانه های صادرشده برای احداث 48 درصد كاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 12128 هزا متر مربع بوده است كه ضمن كاهش 49.3 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 13.7 درصد از مجموع كل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان 1123 مترمربع محاسبه شده است.
مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود 4388.6 هزار متر مربع بوده است كه ضمن كاهش 31.5 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 5.9 درصد از مجموع كل مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 407 مترمربع بوده است.
تعداد واحدهای مسكونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 74234 واحد بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 45.6 درصد كاهش داشته است.
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسكونی از سوی شهرداری تهران، برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بنای آن ها نشان می دهد كه 54.9 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسكلت فلزی و 45 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.1 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن بوده است.

افت 8.3 درصدی ساخت و ساز در شهرها

در سال 88 تعداد 205317 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های كشور صادر شده است كه نسبت به سال 87 حدود 8.3 درصد كاهش داشته است. از كل پروانه های صادر شده 20434 پروانه (10 درصد) مربوط به افزایش بنا و 184883 پروانه (90 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به سال 87 در حدود 9.2 درصد كاهش داشته است.
مجموع زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 88447.7 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 11.8 درصد كاهش داشته است. متوسط زیربنای هر پروانه احداث ساختمان درحدود 478 مترمربع بوده است.
مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 74680 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 3.3 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 404 مترمربع بوده است.
تعداد واحد مسكونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در سال 88 بالغ بر 621492 واحد بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 6.1 درصد كاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در كل كشور متوسط تعداد واحد مسكونی در این دسته از پروانه ها 3.4 واحد محاسبه شده است.
به گزارش فارس، از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسكونی، در حدود 34.8 درصد برای احداث ساختمان های یك طبقه، 28.3 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 16.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 8.3 درصد برای احداث ساختمانهای چهار طبقه و 12.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر می باشد.
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسكونی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده ی به كار رفته در بنای آن ها نشان می دهد كه 33.4 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسكلت فلزی، 39.9 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 24.7 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن و 2 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

انواع عضویت
پنل کاربری