0

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بهرام هوشیار یوسفی- "Le Corbusier, Villa a Carthage پل سزان نقاش فرانسوی در جایی چنین بیان كرده است كه « تمام فرم ها در طبیعت قابل تجزیه به استوانه، كره و مخروط میباشند». شاید همین مشخصه بود كه چندی بعد صرف نظر از چالشهای پرسپكتیوی ( به لحاظ تعدد نقاط دید ) اصلی لا ینفك از اصول سبك كوبیسم ( مكعب گرایی ) در آثار حجمی و ترسیمی گردید...


Portrait of Ambroise Vollard. [1910] - Pablo Picasso لو كوربوزیه ( معمار مشهور سبك مدرن ) در مجله خود «روح نو» می نویسد همه چیز قابل تبدیل به كره و استوانه است. در اصل ما هیچ معماری نداریم كه مستفیما كوبیسم نامیده شده باشد ولی با در نظر گیری ماهیت كعبی نفس اثر معماری و ویژگی سه بعدی آن، محرز است كه موارد مصداقی- ماهوی لحاظ شده در تعاریف كوبیسم، بیشتر و پیش تر در معماری حضور داشته و آثار این نگرش حتی در مورد دیدگاههای پرسپكتیوی نیز علس الخصوص در قرن 20 و حتی معماری حال حاظر جهان كاملا مشهود است. Charles Edouard Jeanneret alias Le Corbusier, still life 1920 آنطور كه برونو زوی، «شكستن جعبه» را از اصول هفتگانه معماری مدرن می داند و این شكستن را به عملكرد نیز كه دلمشغولی معمار مدرن است مربوط میكند، سایر پیش آهنگان معماری مدرن نیز كیفیات تندیس گرایانه منتج از این دیدگاه را كاملا وقع نهاده اند. از طرف دیگر مسئله ای كه كاملا قابلیت بررسی را دارد ویژگی بیانی یا كانسپچوال معماری است كه علی الخصوص در میان نسل نو معماری ایران ـ در مواری حتی با افراط ـ مورد توجه بوده، و به عنوان عرصه تبدیل ایده به حجم در مفهوم رسانه ای معماری مورد چالش واقع میگردد. سوال این است که معیار سنجش موفقیت یا تعیین سطح اینكه معمار در کپچرایز یا اسکپچرایز ( همان جسم بخشی یا شكار لحظه تبلور ایده به صورت حجمی ) یک ایده موفق بوده چیست؟ در تعاریفی كه مبنای آن ارتباط معماری با كاربر به لحاظ مدیوم انتقال مفاهیم نیست و بیشتر بر جنبه های كاربردی معماری تاكید دارد، بالطبع طرح این مسئله نیز منتفی هواهد بود؛ چرا که یک معمار میتواند بنایی زیبا ( حال در مفهوم عامیانه و یا والا ) داشته باشد، کاربری را هم در نظر گرفته، ولی ایده ای به لحاظ تعقیب انتقال مفهومی خاص نداشته باشد. اینكه تلقی ما از معماری، تثابه رسانه ای یا مدیا گونگی آن را بر میتابد یا خیر، بسیار در پاسخ به مسئله «معیار» مهم جلوه میكند؛ چه در صورت عدم تشخیص و یا دریافت پیام یك اثر معماری، با دید گاه معماری به مثابه رسانه، توسط كاربر باید گفت كه طرح با مشكل اساسی به نام ضعف در مفهوم معمارانه دست در گریبان است. Cappella di Notre Dame du Haut Le Corbusier, 1950-55 .......................................... پی نوشت: این یادداشت در مهر ۱۵ آذر نیز به چاپ رسیده است. "

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

انواع عضویت
پنل کاربری