0

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

باغ ایرانی؛ جستاری در بهشت موعود

به جرات می توان گفت ایرانی ها بهشت را بیش از دیگران درك می كنند؛ بهشت مفهومی آشنا در فرهنگ ایرانی - اسلامی است...

  

 

یوس پورتر Yves Porter نویسنده كتاب كاخ ها و باغ های ایران Palaces and Gardens of Persia چه زیبا اندیشه پنهان در باغ ایرانی را تفسیر می كند؛ باغ و كوشك میانی آن هر دو در جست وجوی مفهومی عمیق از تعالی هستند، مفهومی غنی از تكامل روح انسانی، مفهومی شگرف از پردیس پارسی! ... و البته چه روشن و شفاف این نوع نگاه با فكر ایرانی درك می شود شاید بیشتر از هر ملت دیگری به جرات می توان گفت ایرانی ها بهشت را بیش از دیگران درك می كنند؛ بهشت مفهومی آشنا در فرهنگ ایران- اسلا می است.... نهر هایی كه از زیر پای انسان ها روان است، درختانی كه سایه های ابدی دارند، میوه هایی كه رنگ و بویشان دلبری می كند و كوشك ها و شاهنشین هایی كه خبر از آسودگی مدام می دهند، لعاب ها ونقش هایی كه چشم را می نوازند و هندسه های بی عیب و نقص به نشانه كمال عقلانیت صانع یكتا، اینها همه نشانه هایی از تصویری زمینی از بهشت موعود آسمانی هستند، نشانه هایی كه تداعی آرزو های مملو از ایمان و معنویت و جاودانگی است : و كسانی كه ایمان آوردند و كار هایی شایسته كردند، بزودی آنها را در باغ هایی از بهشت وارد می كنیم كه نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن خواهند ماند، ... و آنان را در سایه های گسترده و فرح بخش جای می دهیم آیه 58 سوره نسا.
باغ ایرانی جای امن و آرام و جایی است برای تامل و تحقیق، جایی كه روح آدمی تازه و منظره ای تازه بر او مكشوف می شود؛ ویژگی و شاخصه باغ ایرانی، فضایی به غایت هندسی ، منظم و از پیش طراحی شده است. این شالوده هندسی در انتزاع مفاهیم ، مبانی و عناصر شكل دهنده باغ و نحوه تركیب این عناصر و اجزا كه در نهایت به ارایه شكل كلی آن می انجامد نقش دارد.
هندسه، فصل مشترك انسان و طبیعت
هندسه اساس هنر و معماری ایرانی است؛ نگرش انتزاعی ایرانیان علی الخصوص بعد از اسلام به اندیشه ، هنر و محیط انسانی پایه و اساس فهم مردم ایرانی از جهان و چهارسویی كه برای آن قایل اند. این نگرش هندسی گستر ه ای از معماری ایرانی از زیبایی و زیبایی شناسی تا ساختارها و شالوده ها را شامل می شود. تاثیر ساختاری هندسه از معماری ایرانی خود پهنه وسیعی از تعریف و شكل گیری فضایی و تا مسایل نیایشی و استاتیكی را تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثیرگذاری در باغ ایرانی كه در پیوند فضا های بسته و باز شكل می گیرد در تمامی عرصه ها به چشم می خوردو ما در باغ گذشته از شكل گیری هندسی فضاها شاهد آنیم كه فضا های باز و عرصه های طبیعی نیز به نظم درآمده و با هندسه قوام می گیرند.
ساختار های هندسی در باغ به ابعاد و تناسبات كلی ، حصارها ، محور های اصلی و فرعی ، ردیف درختكاری ، جوی های آب و نحوه حضور و عبور آب و به طور كلی به هندسه مسلط در باغ می پردازد. این ساختارها در عین حال حامل شالوده ها و بنیان های شكل بخشی مجموعه از ایده ها و مفاهیم اولیه تا به شكل نهایی باغ است و به همان اندازه كه اصول هندسی در معماری ایرانی واجد اهمیت هستند در شكل بخشی به مفهوم باغ ایرانی نیز نقش دارند.
شهر و باغ، عناصری در هم آمیخته
حضور باغ در شهر ایرانی پیوسته و دارای ابعادی گسترده و وابسته به محیط ، اقلیم و فرهنگ شكلی باز و بسته را داشته است. مقیاس باغ ایرانی از حیاط كوچك ترین خانه ها تا مقیاس شهر- پایتخت هایی چون اصفهان عهد صفوی جلوه می نماید ، از این رو جایگاه باغ در شهر ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
شكل گیری شهر های تاریخی ایران و رشد و توسعه آنها ، با توجه ژرف به بحث باغ و باغ سازی چه در رابطه ساختاری میان باغ و شهر و چه در استفاده از باغ و عناصر مهم باغ سازی در پیكره شهر صورت پذیرفته است. در این راستا نه تنها باغ ها از موقعیت شهری تاثیر پذیرفته اند بلكه شهر و مجموعه های شهری نیز تحت تاثیر باغ یا مجموعه باغ ها قرارگرفته و حتی گاه استخوانبندی محور های اصلی شهر را شكل بخشیده اند.
معماری و شهرسازی ایران جولانگاه حضور باغ به سبك و سیاق خاص خود است و پدیدآورنده الگو های بی نظیر پیوند، درهم تنیدگی و یگانگی باغ، معماری و شهر است. پیوندی كه تاثیرات ساختاری و شكلی را از یك سو، جنبه های معنوی، مفهومی و روانی را از سوی دیگر، و همچنین نیاز های زیست محیطی و حیاتی مردمان و زیستگاه آنان را پدید می آورد. شناسایی تجارب طرح ریزی شهر ایرانی در ارتباط با نحوه بهره گیری از باغ در ساختار شهر و فضا های شهری می تواند نقش ارزند های را برای بازسازی، مرمت و توسعه این شهرها ایفا كند.
باغ و فرهنگ و آرمان های ایرانی
باغ ایرانی خود مفهومی نقش بسته بر سرزمین و برآمده از فرهنگ و شكل گرفته در آداب و رسوم مردمان است؛ اگر معماری ایرانی عصاره و تبلور اندیشه ایرانی در مواجهه با فضای زیست انسانی است و اگر شهر های تاریخی ما همواره رنگ خاك و طعم آب جاری در سرزمین مان را با خود دارند، پس باغ هایمان نیز گذشته از اندیشه های شكل گیری شان، دورنمایی از آرمان های انسان ایرانی اند؛ چه به آنگاه كه با حفظ تقدیس، آب را چنان در باغ می گرداندند تا باغشان نیز نماد فكر و اندیشه و عناصر هستی بخششان شود و چه به زمانی كه بیش از همیشه باغ را تمثیلی از بهشت برین می دانستند و تمنای جاودانگی را در باغ تصویر می كردند.
این صنع برآمده از فرهنگ، چون هر پدیده دیگری كه در چارچوب های فرهنگی شكل می گیرد، جلوه های خود را در وجوه گوناگون فرهنگ و هنر سرزمینش بر جای می گذارد؛ چه در شعر و ادب، چه در نگارگری پارسی و چه در صنایع دستی بالاخص در نقش های زیبای فرش های ایرانی. باغ ایرانی در معنای كامل كلمه مفهومی میان گستر های و فرهنگ ساز بوده و هست.
در معماری ایرانی یافتن نشانی از باغ چندان دشوار نیست كه گذشته از آنكه باغ خود یك فضای به غایت معمارانه است و نیز جدای از آنكه حضور، صورت های گوناگونش را، از حیاط خانه ها تا شالوده های عظیم شهری، به سهولت می توان درك كرد، نقشش را در هنر های وابسته به معماری همچون كاشیكاری و تزئینات دیگر به عیان می توان دید، چنانچه در صنایع و هنر های دستی نیز این حضور، همیشگی و جاودانه بوده است .
اگر بخواهیم جلوه های باغ را در دیگر وجوه فرهنگ و هنر ایرانی نظاره و اگر تاثیر عمیق باغ را در مهمترین هنرها همچون مینیاتور دنبال كنیم كه چگونه باغ در فضا سازی این نقاشی ها تاثیر عمیق خود را برجای گذاشته و چگونه نقاشان ایرانی فضای آرمانی شان را از باغ انتزاع كرده اند، باید به این نكته توجه كنیم كه باغ نه صرفا به اعتبار یك فضای معمارانه كه به اعتبار پشتوانه پرمعنا و مفهوم خود، اینچنین زندگی و حیات مردمان را در نوردیده 
و حضور خود را جلوه هایی نغز بخشیده است.

پینوشت: تارنگار باغ ایرانی

بهرام هوشیار یوسفی

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

انواع عضویت
پنل کاربری