حمام پهنه

حمام پهنه یکی از آثار قدیمی و ارزشمند سمنان است ‌، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . این حمام که در گوشه شمال غربی تکیه پهنه سمنان ، بین مسجد جامع و مسجد امام خمینی و امامزاده یحیی قرار گرفته و در سال 856 هجری قمری ، در زمان سلطنت ابوالقاسم بابرخان ، پادشاه تیموری و به دستور وزیر وی ، خواجه غیاث‌الدین بهرام سمنانی ساخته شده‌است . این حمام در سال 1312 هجری قمری در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و به دستور حاج ملا علی حكیم الهی دانشمند معروف ، نسبت به تعمیر و تجدید بنای آن اقدام شد . یكی از قسمتهای جالب توجه این حمام ، سر در زیبا و كاشیكاری شده آن است ودر بالای در ورودی اشعاری به خط نستعلیق خوانا و استادانه نوشته شده است . این حمام از موقوفات مسجد جامع است و سازمان میراث فرهنگی استان در سال 1373 پس از باز سازی آن را به عنوان موزه مردم شناسی بازگشایی كرد.  این حمام به علت کم توجهى در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار، ویران و کتیبهٔ آن ربوده شد . ساختمان حمام از سه قسمت تشکیل یافته است : قسمت اول رختکن یا سربینه است که به وسیلهٔ یک هشتى کوچک به قسمت دوم و سوم یعنى گرمخانه و خزانه متصل مى‌شود . یکى از قسمت‌هاى جالب توجه این حمام سردر زیبا و کاشى‌کارى شدهٔ‌ آن است .  با این که در انجام کاشى‌کارى به اندازه کافى دقت نشده باز هم از جذابیت قابل توجهى برخوردار است . در طرفین در ورودى که از چوب با گل میخ‌هاى آهنى ساخته شده ، دو نقش از یک افسر و فرماندهٔ قاجار با شمشیر وجود دارد. در بالاى در ورودى ،  بر هشت قطعه کاشى لاجوردى اشعارى به خط نستعلیق خوانا و استادانه نوشته شده است . این اشعار توسط مرحوم اسدا... منتخب‌السادات ، پدر استاد حبیب یغمایى سروده شده است.

pahne hamam 003

جزئیات
5,021 مشاهده شده
7 مدیا
پنل کاربری