تکیه پهنه


تکیه پهنه سمنان، در مرکز شهر و در بازار حضرت قرار دارد. این تکیه یکی از قدیمی ترین تکایای سمنان میباشد و در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.این تکیه، پس از چندین سال، سرانجام در فروردین ماه 1390 دارای هیأت امنا شد. در مهرماه 1391، با توجه به واگذاری تکیه توسط اوقاف به عنوان مغازه، صاحبان تکیه، به دادگاه شکایت کرده و توانستند مالکیت سایر موقوفات را بدست آورند و تولیت تکیه بزرگ پهنه و املاک آن به آقای الهی از نوادگان مرحوم حاج ملاعلی الهی واگذار گردید.

Tekye pahne 001

جزئیات
1,022 مشاهده شده
3 مدیا
پنل کاربری