کاروانسرای مهر

در ۵۰ کیلومتری جاده سبزوار ـ تهران کاروانسرای زیبایی وجود دارد که اصل بنا متعلق به دوره صفوی است ولی تغییرات زیادی در دوره قاجاریه در آن انجام شده است. کاروانسرای مهر نیز به شکل چهار ایوانی مستطیل شکل، دارای حیاط مرکزی، شاه‌نشین و ورودی آن به صورت هشتی می‌باشد که دو اطاق مستطیل شکل به طور قرینه در طرفین آن قرار دارد. این بنا دارای دو اصطبل سراسری است که از چهارگوشه حیاط، دارای در ورودی وخروجی می‌باشد. بر طبق نوشته «صنیع‌الدوله» در «مطلع‌الشمس» کاروانسرای مهر دارای دو کتیبه بوده که تاریخ احداث آن را هـ.ق ۱۰۷۵ یعنی زمان حکومت شاه‌سلیمان صفوی ذکر می‌کند. این اثر به شماره ۱۶۶۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

Mehr carevansara 006

جزئیات
3,265 مشاهده شده
35 مدیا
پنل کاربری