مسجد مدرسه امام کاشان

مسجد مدرسه سلطانی یا امام کاشان به دستور فتحعلی شاه قاجار در سالهای 1221 تا 1229 قمری و توسط معماری به نام محمد شفیع ساخته شده است. این مدرسه به سبك مدارس چهارباغ و صدر اصفهان ساخته شده و در جنب مجموعه بازار كاشان بنا گردیده است. در بدو ورود به بنا سردر كه با اسلوب جالبی كاشی كاری گردیده است مشاهده می گردد و سپس وارد هشتی ورودی مدرسه می شویم كه به وسیله دو راهرو می توان به صحن وارد شد، از این هشتی كه در مشرق بنا واقع است می توان بنای عظیم گنبد آجری دو پوششه كه در غرب مدرسه است را مشاهده كرد. در بالای هشتی سردر بنای جالب و دیدنی ماذنه مشاهده می شود. فضای صحن مدرسه را درختان كاج پوشانده است و در میان صحن آبنمای بزرگ مدرسه به خوبی جلوه نمائی می كند، در اطراف صحن غالب بر پنجاه حجره جهت سكونت طلاب ساخته شده است.تزئینات این مدرسه شامل كتیبه های گچی و و كاشی كاری هفت رنگ به خصوص در محرابی كه زیر گنبد واقع است و مقرنس های زیبای گچی در جبهه سردر و گنبد، می باشد.

جزئیات
4,558 مشاهده شده
14 مدیا

dscf0016

جزئیات

dscf0017

جزئیات

dscf0018

جزئیات

dscf0019

ویژه شده
جزئیات

dscf0020

جزئیات

dscf0021

جزئیات

dscf0022

جزئیات

dscf0023

جزئیات

dscf0026

جزئیات

dscf0027

جزئیات

dscf0028

جزئیات

dscf0028 copy

جزئیات

dscf0031

جزئیات

dscf0039

جزئیات
پنل کاربری