مسجد مدرسه آقابزرگ

این بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع می باشد. ساختمان این مدرسه مربوط است به دوره قاجاریه که با سرمایه شخصی به نام حاج تقی خانبان طی سالهای 1250 تا 1260 قمری جهت استفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود ملاّ مهدی نراقی دوم، برادر ملاّ احمد نراقی ملقب به "آقا بزرگ" بنا شده و بدین نام معروف گردیده است. معمار این بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است.

برای توضیحات بیشتر در مورد مسجد مدرسه آقا بزرگ به مطلب زیر مراجعه نمایید:

معماران - مسجد مدرسه آقا بزرگ - کاشان

جزئیات
4,670 مشاهده شده
24 مدیا

dscf0101

جزئیات

dscf0102

جزئیات

dscf0103

جزئیات

dscf0104

جزئیات

dscf0105

جزئیات

dscf0106

جزئیات

dscf0108

جزئیات

dscf0109

جزئیات

dscf0114

جزئیات
پنل کاربری