مسجد مدرسه آقابزرگ

این بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع می باشد. ساختمان این مدرسه مربوط است به دوره قاجاریه که با سرمایه شخصی به نام حاج تقی خانبان طی سالهای 1250 تا 1260 قمری جهت استفاده نماز جماعت و درس و بحث داماد خود ملاّ مهدی نراقی دوم، برادر ملاّ احمد نراقی ملقب به "آقا بزرگ" بنا شده و بدین نام معروف گردیده است. معمار این بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است.

برای توضیحات بیشتر در مورد مسجد مدرسه آقا بزرگ به مطلب زیر مراجعه نمایید:

معماران - مسجد مدرسه آقا بزرگ - کاشان

جزئیات
6,166 مشاهده شده
24 مدیا

dscf0078

جزئیات

dscf0079

جزئیات

dscf0080

جزئیات

dscf0082

جزئیات

dscf0083

جزئیات

dscf0084

ویژه شده
جزئیات

dscf0085

جزئیات

dscf0086

جزئیات

dscf0087

جزئیات

dscf0088

جزئیات

dscf0096

جزئیات

dscf0097

جزئیات

dscf0098

جزئیات

dscf0099

جزئیات

dscf0100

جزئیات
پنل کاربری