خانه ی طباطبایی ها


این خانه در شهر اصفهان و در نزدیكی خانه تاریخی بروجردی و در جوار بقعه مباركه امامزاده سلطان امیر احمد(ع)- كه این بقعه نیز از آثار هنری قرن نهم و دهم می باشد- خانه باشكوهی وجود دارد و به خاطر اینكه سنگ بنای این خانه را شخصی به نام حاج سید جعفر طباطبائی نطنزی بنا نهاده است به خانه طباطبائی موسوم و مشهور گردیده است.این خانه در زمینی به مساحت 4730 متر مربع و در حدود سال 1250 قمری با مهارت و هنرمندی معمار معروف كاشانی استاد علی مریم احداث گردیده است.

Kashan- Tabatabaiha Hohse 002

جزئیات
2,192 مشاهده شده
17 مدیا
پنل کاربری