خانه شریفیان

عمارت شریفیان که قدمت آن به سال 1230 هـ.ق برمی گردد تركیبی از سه مجموعه فضایی است كه دو مجموعه مهم تر و اصلی آن دو طبقه و در جبهه‌های شمالی و جنوبی حیاط قرار دارند.در میان مجموعه واقع در جبهه جنوبی، تالاری با شاه نشینی بزرگ واقع شده كه‌ از سمت جنوب متصل و مشرف به یک حوضخانه با شكل هشت و نیم هشت است و از سمت شمال به وسیله ایوانی بزرگ به حیاط متصل می‌شود. طاق قوسی شكل ایوان از خط نهایی نمای این جبهه بیرون زده و به این ترتیب این نما شاخص ‌ترین نمای عمارت شریفیان محسوب می شود. سقف و سطوح جانبی این ایوان با تزیینات كاربندی، یزدی بندی و گچ بری‌های زیبا آراسته شده است. در جبهه باختری حیاط، مجموعه‌ای متشكل از یک تالار با شاه نشین، دو اتاق سه دری در طرفین و دو فضای كفش كن به شكل هشتی قرار دارد و دسترسی به اتاق‌های فوق از داخل هشتی‌ها امکان پذیر است.

Kashan- Sharifian House 003

جزئیات
4,214 مشاهده شده
24 مدیا
پنل کاربری