خانه دستمالچی

این بنا در خیابان محتشم و کوچه شهید تواضعی واقع شده و از آثار اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی به شمار می رود.خانه دستمالچی در دو طبقه (همکف و زیرزمین) و پیرامون حیاط وسیعی ساخته شده است. تنها ورودی خانه در گوشه شرقی آن قرار دارد و از طریق دالانی به حیاط راه پیدا می کند. سردر ورودی با آجرهای منقوش سبک پهلوی تزئین یافته است. در میانه حیاط حوضی هشت و نیم هشت و در طرفین آن دو باغچه قرار دارد.

Kashan- Dastmalchi house 005

جزئیات
1,801 مشاهده شده
7 مدیا
پنل کاربری