خانه جهان آرایی

این بنا در خیابان محتشم و کوچه سرپله واقع شده و از آثار دوره قاجار و سال 1237هجری قمری به شمار می آید. بانی بنا حاج سید حسین و معمار سازنده آن استاد علی مهندس بوده است.بنا ترکیبی از چهار مجموعه فضایی است.

این خانه با نقشه تقریباً مستطیل شکل، در سه طبقه ( زیرزمین، همکف و اول) ساخته شده است.البته بخش سه طبقه بنا تنها در جبهه های شمالی و جنوبی قرار دارند. ورودی اصلی بنا در گوشه شمال شرقی خانه قرار دارد.سردر ورودی که در میان یک دیوار کاهگلی ساده قرار دارد، دارای تزئینات زیبای آجری است و سقف هشتی آن مزین به کاربندی است. سردر ورودی و هشتی از طریق راهرو و پلکانی به حیاط که از سطح کوچه پایین تر است، راه پیدا می کنند. در میانه حیاط حوضی کشیده و در کنار آنفضاهای کوچک درختکاری شده وجود دارد.

Kashan- Jahanaraee house 001

جزئیات
2,045 مشاهده شده
7 مدیا
پنل کاربری