خانه تهامی

خانه ی تهامی خانه ی مسکونی است که قدمتش به اواخر عصر زندیه می رسد همان زمانی که شهر کاشان بعد از تخریب زلزله روزگار بازسازی خود را می دیده است.خانه ی گودال باغچه، با اتاق های متعدد، نمایی زیبا و منحصر به فرد، حوضخانه ای آرام و فضایی دلنشین، هر کجای خانه که بشینی حس زندگی در آن جریان دارد و از هر سوی ایوان هایش که به آسمان بنگری بادگیری رفیع را می بینی که هوای تازه را در خانه جریان می دهد.کار هنرنمایی از جایی شروع شده که معماری علاقمند با نگاهی نافذ در پی برداشت عکس قدم در خانه می گذارد و این چند عکس و هم کلامی با صاحب خانه سرنوشت جدیدی را برای خانه رقم می زند، سرنوشتی که قابل مقایسه با نیمه ی دیگر خانه نیست.خانم شعله بلوچ معماری هنرمند و علاقه مند به میراث و فرهنگ ایران زمین است، در تهران نیز آثاری قابل ستایش از خویش در زمینه های مختلف بر جای گذارده است، ایشان روزی که برای گرفتن چند فریم عکس کوبه ی در چوبی فرسوده ی خانه را به صدا در آورد، هرگز فکر نمی کرد همان دیدار اول باعث شود کمتر از سه ماه بعد صاحب خانه، پیشنهاد فروش خانه را تلفنی به او بدهد، پیشنهادی که از یک طرف شاید آرزویی رویایی می نمود و از سویی راهی غیر ممکن بود.ولی حالا همه ی آن هفت سال پر فراز و نشیب گذشته است و از آن در فرسوده سر دری زیبا و از آن راه غیر ممکن خاطراتی سخت و شیرین باز مانده است، هفت سال تحقیق و مرمت، بخشی از یک عمر است که همه در این خانه جاری و ساری شده، خانه ی که اینک به عنوان تنها خانه خشتی مقاوم سازی شده بر اساس مدل کامپیوتری و از نادر خانه های مرمت شده علمی و فنی است که الگوی معماری اصیل خود را حفظ کرده.این خانه تاریخی که اینک به نام ” خانه ایرانی ” مسما گرفته است به عنوان اولین پروژه ی است که در آن جهت استحکام بخشی، بتن در میانه خشت خام اش وارد شده است.

Kashan-Tahami House 001

جزئیات
4,772 مشاهده شده
6 مدیا
پنل کاربری