خانه باکوچی

خانه باکوچی که به خانه سپیده کاشانی نیز شهرت دارد به عصر قاجار باز میگردد. خانه باکوچی از آن دسته خانه های قدیمی و با ارزش است که هم حیاط اندرونی و هم بیرونی و هم گودال باغچه دارد. این بنا در سه طبقه به گونه ای احداث شده که ورودی آن به طبقه میانی راه می یابد. حیاط اندرونی به صورت چهار طرف ساخت و حیاط بیرونی آن دو طرف ساخت می باشد. از فضاهای اصلی معماری این خانه می توان از سرداب، دو باد گیر، شاه نشین، پنج دری، هشتی ورودی، شارم، مهتابی و حوض خانه نام برد. اندرونی این خانه یک حیاط کوچک هشت ضلعی دارد. یک باغ نیز متعلق به این خانه است که توسط راهی که از زیر گذر عام عبور میکند به یکدیگر ارتباط دارند. این بنا با شماره 2267 در تاریخ 8/12/1377 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. اخیرا به عنوان موزه مردم شناسی کاشان توسط میراث فرهنگی، دایر گردیده است.

Kashan- Bakouchi House 008

جزئیات
3,811 مشاهده شده
18 مدیا
پنل کاربری