خانه اصفهانیان

کاشان،خیابان حبیب الله شریف،محله دومسجدان کلهر،کوچه محتشم،بن بست محتشم

خانه اصفهانیان ترکیبی است  از دو مجموعه ی  فضایی که در دو سوی آن است .در میانه مجموعه ای که در جبهه ی شمالی بنا قرار دارد،  نیز حیاط کوچک دیگری واقع شده است که در دوسوی جنوبی و شرقی آن رواق ممتدی قرار دارد .در حد فاصل این حیاط و حیاط اصلی خانه مجموعه ای متشکل از یک تالار و چهار اتاق در دو طبقه ی طرفین آن ، به صورتی قرار گرفته که پنجره های تالار از شمال به حیاط کوچک و از جنوب به حیاط اصلی گشوده می شوند .این جبهه بلندترین قسمت بناست و به اندازه چند پله از سطح حیاط اصلی بالاتر قرار گرفته است .در زیر این جبهه سرداب مفصل و بزرگی واقع شده است .در جبهه ی شرقی حیاط کوچک ، ترکیبی از یک اتاق بزرگ و با دو اتاق کوچکتر در طرفین دیده می شود که به یکدیگر باز می شوند .در جبهه ی مقابل این اتاق ها فضای بزرگ و یکپارچه ای وجود دارد که به نظر می رسد از ابتدا به این شکل نبوده است .در ضلع شمالی حیاط ایوان ستون دار کم عمقی فقط تقسیمات نمای مقابل را تکرار می کند .با توجه به ورودی جداگانه ای که به این حیاط منتهی می گردد ، این بخش می تواند فضای بیرونی خانه محسوب شود .مجموعه ی فضایی دوم خانه در جبهه ی جنوبی حیاط اصلی قرار دارد .این مجموعه دارای حوضخانه ای هم سطح حیاط و کاملا گشوده به آن می باشد و چهار ستون داخل این فضا ، بخشی مرکزی برای آن بوجود آورده اند .شاهنشینی در جنوب حوضخانه و کمی بالاتر از سطح آن  قرار گرفته که به حیاط اصلی دید دارد .در طرفین حوضخانه دو اتاق دودری واقع شده اند که از یک سو به حیاط اصلی و از سوی دیگر به حوضخانه مشرف می باشند .رواق ممتدی حیاط اصلی را دور می زند .این رواق در سه جبهه ی غربی شرقی و جنوبی هم سطح حیاط و دارای سرستون های گچ بری شده و قوس های دسته زنبیلی می باشد .خط آسمان این سه جبهه یکنواخت بوده ، تنها در میانه ی نمای جنوبی و در مقابل فضای حوضخانه به صورت قوسی شکل بالا می رود .در دوجبهه ی شرقی و غربی حیاط فضای مهمی وجود ندارد و تنها حجم رواق های مزبور موجب ایجاد تعادل در ترکیب معمتری حیاط شده است .رواق جبهه ی شمالی بالاتر از سطح حیاط قرار گرفته و از رواق های سه جبهه ی دیگر مرتفع تر است .وجود قوس های تزئینی در نمای این جبهه بر اهمیت و جلوه آن افزوده است .در میان حیاط اصلی خانه یک حوض با دو باغچه کشیده و بزرگ در دوسوی آن دیده می شود که در محور اصلی حیاط تاکید می کند .ضمنا حیاط دیگری در گوشه شرقی بنا قرار دارد که به حیاط اصلی مرتبط می باشد .بنا دارای دو ورودی در جبهه ی جنوبی است که یکی از آنها به حیاط کوچک این جبهه و دیگری به حیاط اصلی راه می یابد .سردر ورودی بنا که به اندرونی خانه می رسد دارای تزئینات آجری است .

Kashan- Isfahanian House 005

جزئیات
4,216 مشاهده شده
16 مدیا
پنل کاربری