حمام سلطان امیر احمد

از جمله حمام های جالب و دیدنی کاشان، حمام کوی سلطان امیراحمد، معروف به حمام قاسمی است. این مجموعه از زیباترین حمام های ایران به شمار می رود. بنای فعلی مربوط به دوران قاجاریه است ولی از بررسی آثار برجای مانده دوران قبل از زلزله 1192 هجری قمری کاشان، چنین گفته شده که قدمت حمام مربوط به دوران سلجوقیان است.این حمام در کنار خانه ی بروجردی ها(در مجموعه خانه های قدیمی شهر) واقع شده است. تا چند وقت پیش، از فضای زیبا و دیدنی این حمام به عنوان چایخانه و سفره خانه استفاده می شد. حمام نسبتا بزرگ است و قسمت های مختلفی را شامل می شود.

Hamam-Soltan Amir Ahmad004

جزئیات
1,337 مشاهده شده
6 مدیا
پنل کاربری