تیمچه ی بخشی

تیمچه ی بخشی کاشان در مجموعه ی بازار کاشان قرار گرفته است، این بنای باعظمت در کنار تیمچه ی معروف امین الدوله قرار گرفته است و از تزئینات بسیار شایسته ای برخوردار میباشد و در نهایت امر میتوان تزیینات آن را مشابه با تزیینات بکار رفته در تمیچه ی امین الدوله دانست. در گذشته در این مکان فرش کاشان به فروش میرسیده است و بزرگانی چون بروجردیها و طباطبایی ها در این تیمچه حجره هایی منحصر به فرد داشته اند.

timche-bakhshi-008

جزئیات
5,115 مشاهده شده
15 مدیا
پنل کاربری