تیمچه ی امین الدوله

تیمچه امین الدوله که در یکی از نقاط مرکزی بازار واقع شده است،از آثار دوران قاجاریه است که به دستور یکی از رجال نامدار قاجار به نام فرخ خان غفاری ملقب به امین الدوله و با معماری استاد علی مریم در اواخر قرن سیزدهم قمری بنا شده است.تیمچه امین الدوله ،بنایی با شکوه در سه طبقه است که طول و عرض زیادی نیز دارد.ارتفای گنبد آن نیز قابل توجه است.این تیمچه همه ساله محل برگزاری مجالس و هیات های مذهبی است.

amin o dowlah- 025

جزئیات
3,484 مشاهده شده
38 مدیا
پنل کاربری