مسجد جامع اصفهان

مسجد جمعه یا مسجد جامع از آثار تاریخی شهر اصفهان است که احتمالا مربوط به قبل از حمله اعراب به ایران است.کشف یک پا ستون، با تزیینات دوره ساسانیان، در منطقه شمالی مسجد، وجود بنایی قبل از اسلام را تایید می‌کند.زمان ساخت این مسجد دقیقا معلوم نیست و اختلاف نظر هایی وجود دارد ولی احتمالا زمان ساخت در زمان عباسیان بوده.بخش‌های مختلف مسجد جامع اصفهان که در آخرین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو به فهرست جهانی افزوده شده است، نزدیک به دوهزار سال شکل گرفته‌ و طی این سال‌ها در حال مرمت یا بازسازی بوده است. آخرین بازسازی بخش تخریب شده این مسجد پس از بمباران این بخش توسط هواپیماهای عراقی در دوران جنگ هشت ساله صورت گرفت.

Jame mosque 018

جزئیات
3,732 مشاهده شده
40 مدیا
پنل کاربری