مسجد امام اصفهان

مسجد امام(مسجد جامع عباسی- مسجد سلطانی) از نماد های بزرگ اسلامی، ایرانی است که در مجموعه آثار تاریخی اصفهان و میدان امام (نقش جهان) ، و نظر هر بیننده ای را مجذوب خود مینماید. اگر چه ساخت بنای عظیم مسجد امام 18 سال به طول انجامیده لذا این همه هنر و تعدد بیشمار معماری در ساخت آن، در تخیل نمی گنجد. تنها یکی از عجایب مجموعه هنرهای مسجد امام تکرار صداو به اصطلاح امروزی اکوی صدا است که به نحوی عجیب در زیر گنبد ها ی فیروزه ای تعبیه شده که وقتی امام جماعت سخنرانی میکرده، جمعیت حاضر پای سخنرانی به راحتی و بدون هیچ دستگاه صوتی به سبک پیشرفته کنونی صدا را میشنیده اند.

جزئیات
3,812 مشاهده شده
43 مدیا
پنل کاربری