حمام نوبر

این‌ بنا در خیابان‌ امام‌، نبش‌ خیابان‌ تربیت‌ و امام‌ واقع‌ شده‌ است‌ و تاریخچه احداث‌ بنا به‌ دوره‌ قاجاریه‌ می‌رسد. كل‌ مساحت ‌بنا 696 مترمربع‌ و كل‌ مساحت‌ زیر بنا 696 متر مربع‌ می‌باشد. عناصر تشكیل‌ دهنده‌ كالبدی‌ بنا سنگ‌ و آجر و چوب‌ است‌.
از خصوصیات‌ بارز بنا طاق‌ و گنبد بزرگ‌ گرمخانه‌، طاق‌ و گنبد با ستون‌ و سرستونهای‌ سنگی‌ مقرنس‌ كاری‌ شده‌ سربینه‌ واجرای‌ كاربندی‌ و تركیب‌ آجر و كاشی‌ و پوشش‌ معقلی‌ مناسب‌ است‌.

Hamam Nobar 009

جزئیات
2,649 مشاهده شده
17 مدیا
پنل کاربری